มาตรฐาน ECE R 44 คืออะไร
ReadyPlanet.com
มาตรฐาน ECE R 44 คืออะไร

 มาตรฐาน ECE R 44 คืออะไร

 

 

  
Child Safety Standard
 

 กฎหมายว่าไว้อย่างไร


ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2549 เป็นต้นไป มีการใช้เข็มขัดนิรภัยและระบบ child restraint systems  ในยานพาหนะทั้งหมดในยุโรป (Directive 2003/20 / EC) นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องใช้ที่นั่งสำหรับเด็กในรถภายในสหภาพยุโรปสำหรับเด็กที่มีความสูง 1.35 เมตรหรือ 1.5 เมตร - ขึ้นอยู่กับรัฐสมาชิกมาตรฐานความปลอดภัยของเด็ก - ฉลาก ECE

ที่นั่งในรถทั้งหมดต้องแสดงฉลากรับรอง ECE R44 / 04 เพื่อระบุว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยมาตรฐานของสหภาพยุโรป

ปีแล้วปีเล่า คาร์ซีทของเรามีมาตรฐานการทดสอบ ECE R 44 ที่นำมาใช้ในปี ค.ศ.1982 ข้อกำหนดด้านการปรับปรุงมาตรฐานอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในความปลอดภัยของเด็ก

ตั้งแต่เดือนเมษายน ปี 2008 คาร์ซีทที่ผลิตขึ้นก่อนปี ค.ศ. 1995 และได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับมาตรฐาน ECEM R 44/01 และ 44/02 ไม่เป็นไปตามกฎหมายและไม่ควรใช้

 

คาร์ซีท BRITAX ได้รับการทดสอบและรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยของเด็ก ECE R 44/04ซึ่งแสดงโดยตัวเลขสองตัวแรกในหมายเลขการอนุมัติบนป้ายกำกับการอนุมัติสีส้ม (ฉลาก ECE)

 

Explanation of the ECE-label

 

  1. แสดงประเภทรถยนต์ได้รับการอนุมัติสำหรับที่นั่งเด็ก
  2. แสดงกลุ่มน้ำหนักตามการอนุมัติ
  3. "Y" แสดงให้เห็นว่าเบาะนั่งสำหรับเด็กนี้มีระบบสายรัด 5 จุดพร้อมด้วย crotch strap 
  4. แสดงถึงการได้รับอนุมัติจากยุโรป
  5. แสดงประเทศที่ได้รับการอนุมัติ (1 = เยอรมนี 2 = ฝรั่งเศส 3 = อิตาลี 4 = เนเธอร์แลนด์ ฯลฯ )
  6. Approval number. Approval number ตัวเลขสองตัวแรกแสดงถึงเวอร์ชัน ECE R 44 ได้รับการอนุมัติคาร์ซีท (ในกรณีนี้คือ ECE R 44/04)   
  7. หมายเลข current number
  

 

Child Safety Standard – ECE Standard
Extracts from the ECE Standard

ผู้เชี่ยวชาญด้านยุโรปได้กำหนดห้ากลุ่มสำหรับ child restraint systems จำแนกตามน้ำหนักของเด็ก:

 

ECE R 44/03 and 44/04 Groups
Group 0                    ต่ำกว่า 10 kg

(ถึงประมาณ 9 เดือน)

Group 0+ ต่ำกว่า 13 kg (ถึงประมาณ 15 เดือน)
Group 0 I 9 - 18 kg (ประมาณ 8 เดือน - 3 1/2 ปี)
Group 0 II 15 - 25 kg (ประมาณ 3 - 7 ปี)

Group 0 III

22 - 36 kg                                  (ประมาณ 6 - 12 ปี)
Operating & Using Criteria
a) Buckle Opening Forces

without load 4 - 8 kp (40 - 80 N) under 10 kg under load max. 8 kp (80 N)

b) Belt Length Adjuster adjustment force max. 5 kp (50 N)
c) Adjustment from upright into reclined position without belt length adjustment
No metal on body / no sharp edges -

 Sled Test Criteria

a) Test Speed

Frontal Impact: 50 km/h
Rear Impact: 30 km /h

 

b) Maximum permissible head foward movement
horizontal (foward facing) 
horizontal (reward facing)

verticle

Groups I, II, III: 550 mm
Group I ISOFIX universal with TopTether: 500 mm
Group 0: 600 mm
Groups 0+ and I: 650 mm 
all Groups: 800 mm
c) Maximum chest deceleration resulting deceleration (Res): 55 g vertical (direction towards the head): 30 g
d) Abdominal load no clay print     no clay print

 

e) Motion sequence evaluation of film  

evaluation of film


การอนุมัติรถยนต์และคาร์ซีทสำหรับเด็ก

มี 3 แบบคือ การอนุมัติที่นั่งรถ : สากล, กึ่งสากล และรถยนต์เฉพาะ ช่วยให้คุณรู้ว่าที่นั่งเหมาะกับรถของคุณและได้รับการอนุมัติมาตรฐานความปลอดภัย การอนุมัติแบบสากลไม่ใช่เฉพาะรถยนต์และที่นั่งได้รับการอนุมัติสำหรับการติดตั้งในรถยนต์ทุกคัน อย่างไรก็ตามคุณควรตรวจสอบว่าที่นั่งเหมาะกับรถยนต์ของคุณเป็นอย่างดี


อนุมัติที่นั่งรถแบบสากล

ที่นั่งได้รับการอนุมัติให้ใช้กับยานพาหนะทุกประเภทที่ตรงตามข้อกำหนดของ ECE R14 และ R16 ในกรณีของ ISOFIX คาร์ซีทจะต้องมี TopTether เชื่อมต่อกับจุดยึดของรถ ในกรณี ISOFIX ทุกกรณีต้องใช้วิธีนี้และคู่มือของรถต้องระบุว่า “ Universal ISOFIX Child Seats ”


อนุมัติที่นั่งรถแบบกึ่งสากล

การอนุมัติกึ่งสากลคือเมื่อนอกเหนือจากข้อกำหนดมาตรฐานแล้วอุปกรณ์ความปลอดภัยอื่น ๆ สำหรับติดตั้งเบาะนั่งและต้องได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่นรถบางคันมีพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมภายใน หรือบริเวณพื้นซึ่งอาจมีผลต่อ foot prop ดังนั้นคุณจำเป็นต้องตรวจสอบว่ารถของคุณปรากฏอยู่ในรายชื่อนี้หรือไม่


การอนุมัติที่นั่งรถแบบยานพาหนะเฉพาะ

ที่นั่งในรถได้รับการทดสอบในการทดสอบความผิดพลาดเพิ่มเติมแบบ car-specific dynamic crash test สำหรับรถเฉพาะและได้รับการอนุมัติเฉพาะสำหรับรถยนต์เหล่านี้เท่านั้น รถจะต้องปรากฏในใบสมัครของผู้ผลิตที่นั่งเด็ก (รายชื่อรถที่ www.britax-roemer.euซึ่งอาจรวมถึงคุณลักษณะพิเศษหรือแบบที่สามารถติดตั้งได้เฉพาะในรถประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น

 
ศูนย์ความปลอดภัย