ซื้อคาร์ซีทคุ้มค่าไหม
ReadyPlanet.com
ซื้อคาร์ซีทคุ้มค่าไหม

ซื้อคาร์ซีทคุ้มค่าไหม

 

 

 

คาร์ซีทเป็นสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในการเดินทางทางรถยนต์สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อใช้นั้น จึงต้องพิจารณาหาข้อมูล เลือกรุ่นที่ถูกต้องเหมาะสมกับน้ำหนักอายุเด็ก และรุ่นของรถยนต์ที่ใช้อยู่

แน่นอนว่าราคาเป็นปัจจัยสำคัญในการซื้อ แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากคุณค่าดูแล้ว ราคาของคาร์ซีทหลายๆ รุ่นนั้นยังถูกกว่าโทรศัพท์มือถือ smartphone และ Tablet ที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายใช้กันอยู่ ทั้งที่คาร์ซีทเป็นสินค้าเพื่อความปลอดภัยของลูกขณะเดินทาง และคาร์ซีทหลายๆ รุ่นนั้น สามารถให้ลูกใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิด-เด็กอายุประมาณ 4 ปี และยังมีรุ่นสำหรับเด็กอายุประมาณ 9 เดือน จนถึง 12 ปีเลยทีเดียว เป็นการใช้ที่คุ้มค่ามากๆ แต่หลายๆ ท่านกลับตัดสินใจซื้อมือถือ smartphone ได้อย่างง่ายดายและเปลี่ยนรุ่นทุกๆ สองสามปีเมื่อมี smartphone รุ่นใหม่ออกมา เป็นข้อมูลทางสถิติที่น่าสนใจอย่างมาก
ศูนย์ความปลอดภัย