SAFETY PRINCIPLES
ReadyPlanet.com
SAFETY PRINCIPLES
 

 

เราเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนควรสามารถใช้ชีวิตครอบครัวได้อย่างไม่มีข้อจำกัด และเราเชื่อว่าเสรีภาพเริ่มต้นด้วยความปลอดภัย นั่นคือเหตุผลที่ทุกอย่างที่เราทำขึ้นมานั้นสร้างขึ้นจากหลักการความปลอดภัยทั้งสามของเรา


พวกเขาผลักดันให้เราค้นหาและเอาชนะอุปสรรคอย่างต่อเนื่องต่อเสรีภาพในครอบครัว พวกเขาผลักดันให้เราแสวงหามาตรฐานที่สูงขึ้นและการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาด พวกเขาทำหน้าที่คอยเตือนอย่างต่อเนื่องว่าทำไมเราทำในสิ่งที่เราทำ

 

 

ปลอดภัย ที่เรียบง่าย สำหรับเด็กทุกคน

 

ปลอดภัยหมายถึงการมุ่งมั่นเสมอที่จะกำหนดมาตรฐานใหม่ไม่ใช่แค่ทำในสิ่งที่มีอยู่แล้ว -ผ่านการวิจัยนวัตกรรมและการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความแตกต่างในเชิงบวก  ปลอดภัยเป็นความมุ่งมั่นของเรากับครอบครัวทั่วโลกหมายถึงความเข้าใจในสิ่งที่มีความซับซ้อนและการออกแบบผลิตภัณฑ์ทุกอย่างสำหรับความเป็นจริงของชีวิตครอบครัวที่ยุ่งเหยิง ง่ายขึ้นคือภารกิจของเราที่จะให้พ่อแม่มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่

 
SAFETY EXPERTISE