อุปกรณ์เสริม Britax Click & Go Receivers for Gravity II

รหัสสินค้า : 5016025

ราคา

2,490.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 2,490.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

อุปกรณ์เสริม Britax Click & Go Receivers for Gravity II

สอบถามเพิ่มเติม >>ADD LINE <<

Telephone : 084 388 3887


Compatible with Gravity II Auto One-Hand Fold Stroller for Baby Safe, Baby-Safe i-Size and B-Safe 35 Infant Car seat.


Britax Click & Go Receivers, two adapters attached to your stroller to easily put the infant carrier (Britax Baby-Safe, Baby-Safe i-Size, Britax B-safe 35 Infant car seat) or carrycot on your Gravity II stroller, giving you a flexible travel system.

Visitors: 754,262