รายละเอียดการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า รับประกันสินค้า 1 - 2 ปี

ในฐานะตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ Britax Römer , บริษัท Smart Simple Solutions Co. , Ltd. 

เป็นผู้จำหน่ายที่นั่งนิรภัย รถเข็นเด็ก ที่นั่งสำหรับรถจักรยาน และอุปกรณ์เสริมต่างๆ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สินค้า”) ภายใต้ชื่อ Britax Rö
mer จะรับประกันสินค้า ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 
1. ระยะเวลาประกันสินค้า 12 - 24 เดือน นับจากวันซื้อตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน โดยสินค้าแท้ จะได้รับประกันเป็นอุปกรณ์บางชิ้น หรือตัวสินค้า หรือ สินค้าที่ผ่านการซ่อมมาแล้ว
 
2. การรับประกัน จะรับประกันเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศเท่านั้น  โดย Britax Römer จะรับรองว่า สินค้าจะต้องเป็นไปตามกฎ หรือระเบียบที่ภาครัฐกำหนด ซึ่งจะประกันเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศ Britax Römer ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าของผู้ผลิตที่แตกต่างกัน สำหรับบางประเทศเท่านั้น
 
3. การรับประกันสินค้าของผู้ผลิต จะให้สิทธิ์ในการซ่อม หาก Britax Römer เห็นว่า การทดแทน หรือการคืนสินค้า ไม่มีความจำเป็น  โดย Britax Römer จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงในการรับ-ส่งสินค้าไปยังบริษัทจำหน่าย (ในที่นี้ จะเรียกว่า “บริษัทจำหน่าย”) ที่ลูกค้าซื้อสินค้า หากการซ่อมนั้น ยังอยู่ในการรับประกันสินค้าของผู้ผลิต
 
4. หากลูกค้าต้องการเคลมประกันสินค้ากับ Britax Römer  กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 
 
● สำเนาใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันซื้อขาย
● รายละเอียดสินค้าที่ต้องการเคลมประกัน
● ตัวสินค้าที่ชำรุด และ/หรือภาพถ่ายชิ้นส่วน หรือตัวสินค้า
 
 
5.การรับประกันสินค้า ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ และจะรับประกันสินค้าเฉพาะสินค้ามือหนึ่งเท่านั้น
 
6.การรับประกันสินค้า จะไม่มีผลกระทบกับสิทธิ์ที่พึงมีของลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น สิทธิที่ลูกค้า
สามารถเรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดชอบชิ้นส่วนที่ชำรุดได้
 
7.ผู้ขาย จะรับผิดชอบอะไรบ้าง
 
● โครงสร้าง กรอบ หรือล้อของรถเข็นเด็กที่ชำรุดจากการผลิต
● ตัว adapter (กรอบ และตัว adapter ของที่นั่งนิรภัย) ที่ชำรุดจากการผลิต
● ซิป
● ชิ้นส่วนของสายรัดนิรภัยสำหรับรถเข็นเด็กของ Britax Römer
● ชิ้นส่วนของที่นั่งนิรภัยที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทุกชิ้นของ Britax Römer
● ตัวตะเข็บของผ้าคลุม
● ตีนตุ๊กแก
 
 
 
การรับประกัน จะสิ้นสุดลง เมื่อ
 
● หากมีการแก้ไขปรับปรุงสินค้าก่อนที่จะได้รับอนุญาตจาก Britax Römer เป็นลายลักษณ์อักษร

● หากสินค้าที่ชำรุด เกิดจากการละเลย หรืออุบัติเหตุ และ/หรือจากการใช้สินค้าผิดวัตถุประสงค์ หรือการบำรุงรักษาสินค้าที่ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

● หากเลขทะเบียนสินค้าหลุดลอก หรือเสียหาย

● หากเป็นความเสียหายจากการใช้งานตามปกติ

● หากมีการติดตั้งผิดแบบโดยชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าได้

● หากเกิดความเสียหายโดยไม่ตั้งใจ หรือการใช้ผิดประเภท หรือ ไม่ดูแลสินค้าเท่าที่ควร

● หากเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้อง 

● ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ push bar หรือ ผ้าหุ้มเบาะที่ผ่านการใช้งานเป็นประจำทุกวัน

● มีรู หรือมีรอยฉีกขาดบริเวณล้อ
 
● ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับผู้ใช้งาน

● ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการซ่อมสินค้าโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต หรือจากการรื้อชิ้นส่วนของสินค้าออกมาอย่างไม่เหมาะสม

● ความเสียหายจากการขนส่ง (ระหว่างการขนส่งทางอากาศ หรือการขนส่งทางอื่น) ควรตรวจสอบสินค้าของ Britax Romer ให้ถูกต้องเรียบร้อยหลังจากที่ได้รับสินค้าจากการขนส่งโดยเครื่องบิน (หรือผู้ขนส่งรายอื่นๆ) และหากพบความเสียหาย ควรรีบแจ้งผู้ขนส่งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

● หากลูกค้าไม่พอใจสินค้าในเรื่องความเหมาะสม น้ำหนัก ความสามารถในการใช้งาน สี หรือการออกแบบ
 
 
 
ข้อสำคัญ
 
ระยะเวลาในการรับประกันสินค้า อยู่ที่ 24 เดือนนับจากวันที่ซื้อตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงิน และทำสำเนาเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย ทั้งนี้ ควรลงทะเบียนการซื้อสินค้าผ่านทางหน้าเวปไซด์ของบริษัทฯ และหากคุณต้องการเคลมสินค้าภายใต้การรับประกันนี้ ซึ่งคุณไม่ได้ซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์โดยตรง คุณควรติดต่อกับผู้ขายทันที หากผู้ขายไม่สามารถซ่อมสินค้าที่ชำรุดให้ได้ หรือหาก Britax Römer เป็นผู้ขาย (ทางออนไลน์) เอง คุณสามารถติดต่อกับ Britax Römer ได้โดยการส่ง email มาที่ Info@BritaxThailand.com หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่ 084 388 3887 หรือ 02 538 6700
 
Britax Römer ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อสัญญาในการรับประกันสินค้า คุณสามารถค้นหาเนื้อหาในสัญญาการรับประกันสินค้าทางเวปไซด์ของเราที่ www.BritaxThailand.com 
 
 
 
การทดแทนสินค้าที่ชำรุด
 
ที่ Britax Römer เราภาคภูมิใจในการพัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพสูง และตรงตามมาตรฐาน และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ Britax Römer ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นของแท้ของ Britax Römer หรือชิ้นส่วนที่ได้รับอนุมัติจาก Britax Römer ให้ใช้ร่วมกับสินค้าของ Britax Römer ได้ หากคุณต้องการชิ้นส่วนแท้ที่ใช้ร่วมกับ Britax Römer กรุณาติดต่อผู้ขาย หรือเยี่ยมชมสินค้าได้ที่ www.BritaxThailand.com 
 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูเพิ่มเติม

Visitors: 754,244