รายละเอียดการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า รับประกันสินค้า 2 ปี

ในฐานะตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ Britax Römer , บริษัท Smart Simple Solutions Co. , Ltd. 

เป็นผู้จำหน่ายที่นั่งนิรภัย รถเข็นเด็ก ที่นั่งสำหรับรถจักรยาน และอุปกรณ์เสริมต่างๆ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สินค้า”) ภายใต้ชื่อ Britax Rö
mer จะรับประกันสินค้า ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 
1. ระยะเวลาประกันสินค้า 24 เดือน นับจากวันซื้อตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน โดยสินค้าแท้ จะได้รับประกันเป็นอุปกรณ์บางชิ้น หรือตัวสินค้า หรือ สินค้าที่ผ่านการซ่อมมาแล้ว
 
2. การรับประกัน จะรับประกันเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศเท่านั้น  โดย Britax Römer จะรับรองว่า สินค้าจะต้องเป็นไปตามกฎ หรือระเบียบที่ภาครัฐกำหนด ซึ่งจะประกันเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศ Britax Römer ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าของผู้ผลิตที่แตกต่างกัน สำหรับบางประเทศเท่านั้น
 
3. การรับประกันสินค้าของผู้ผลิต จะให้สิทธิ์ในการซ่อม หาก Britax Römer เห็นว่า การทดแทน หรือการคืนสินค้า ไม่มีความจำเป็น  โดย Britax Römer จะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงในการรับ-ส่งสินค้าไปยังบริษัทจำหน่าย (ในที่นี้ จะเรียกว่า “บริษัทจำหน่าย”) ที่ลูกค้าซื้อสินค้า หากการซ่อมนั้น ยังอยู่ในการรับประกันสินค้าของผู้ผลิต
 
4. หากลูกค้าต้องการเคลมประกันสินค้ากับ Britax Römer  กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 
 
● สำเนาใบเสร็จรับเงินที่ระบุวันซื้อขาย
● รายละเอียดสินค้าที่ต้องการเคลมประกัน
● ตัวสินค้าที่ชำรุด และ/หรือภาพถ่ายชิ้นส่วน หรือตัวสินค้า
 
 
5.การรับประกันสินค้า ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ และจะรับประกันสินค้าเฉพาะสินค้ามือหนึ่งเท่านั้น
 
6.การรับประกันสินค้า จะไม่มีผลกระทบกับสิทธิ์ที่พึงมีของลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น สิทธิที่ลูกค้า
สามารถเรียกร้องให้ผู้ขายรับผิดชอบชิ้นส่วนที่ชำรุดได้
 
7.ผู้ขาย จะรับผิดชอบอะไรบ้าง
 
● โครงสร้าง กรอบ หรือล้อของรถเข็นเด็กที่ชำรุดจากการผลิต
● ตัว adapter (กรอบ และตัว adapter ของที่นั่งนิรภัย) ที่ชำรุดจากการผลิต
● ซิป
● ชิ้นส่วนของสายรัดนิรภัยสำหรับรถเข็นเด็กของ Britax Römer
● ชิ้นส่วนของที่นั่งนิรภัยที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทุกชิ้นของ Britax Römer
● ตัวตะเข็บของผ้าคลุม
● ตีนตุ๊กแก
 
 
 
การรับประกัน จะสิ้นสุดลง เมื่อ
 
● หากมีการแก้ไขปรับปรุงสินค้าก่อนที่จะได้รับอนุญาตจาก Britax Römer เป็นลายลักษณ์อักษร

● หากสินค้าที่ชำรุด เกิดจากการละเลย หรืออุบัติเหตุ และ/หรือจากการใช้สินค้าผิดวัตถุประสงค์ หรือการบำรุงรักษาสินค้าที่ไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

● หากเลขทะเบียนสินค้าหลุดลอก หรือเสียหาย

● หากเป็นความเสียหายจากการใช้งานตามปกติ

● หากมีการติดตั้งผิดแบบโดยชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าได้

● หากเกิดความเสียหายโดยไม่ตั้งใจ หรือการใช้ผิดประเภท หรือ ไม่ดูแลสินค้าเท่าที่ควร

● หากเก็บรักษาสินค้าไม่ถูกต้อง 

● ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับ push bar หรือ ผ้าหุ้มเบาะที่ผ่านการใช้งานเป็นประจำทุกวัน

● มีรู หรือมีรอยฉีกขาดบริเวณล้อ
 
● ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท หรือไม่ปฏิบัติตามคู่มือสำหรับผู้ใช้งาน

● ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการซ่อมสินค้าโดยผู้ที่ได้รับอนุญาต หรือจากการรื้อชิ้นส่วนของสินค้าออกมาอย่างไม่เหมาะสม

● ความเสียหายจากการขนส่ง (ระหว่างการขนส่งทางอากาศ หรือการขนส่งทางอื่น) ควรตรวจสอบสินค้าของ Britax Romer ให้ถูกต้องเรียบร้อยหลังจากที่ได้รับสินค้าจากการขนส่งโดยเครื่องบิน (หรือผู้ขนส่งรายอื่นๆ) และหากพบความเสียหาย ควรรีบแจ้งผู้ขนส่งเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

● หากลูกค้าไม่พอใจสินค้าในเรื่องความเหมาะสม น้ำหนัก ความสามารถในการใช้งาน สี หรือการออกแบบ
 
 
 
ข้อสำคัญ
 
ระยะเวลาในการรับประกันสินค้า อยู่ที่ 24 เดือนนับจากวันที่ซื้อตามที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงิน กรุณาเก็บใบเสร็จรับเงิน และทำสำเนาเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย ทั้งนี้ ควรลงทะเบียนการซื้อสินค้าผ่านทางหน้าเวปไซด์ของบริษัทฯ และหากคุณต้องการเคลมสินค้าภายใต้การรับประกันนี้ ซึ่งคุณไม่ได้ซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์โดยตรง คุณควรติดต่อกับผู้ขายทันที หากผู้ขายไม่สามารถซ่อมสินค้าที่ชำรุดให้ได้ หรือหาก Britax Römer เป็นผู้ขาย (ทางออนไลน์) เอง คุณสามารถติดต่อกับ Britax Römer ได้โดยการส่ง email มาที่ Info@BritaxThailand.com หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่ 084 388 3887 หรือ 02 538 6700
 
Britax Römer ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อสัญญาในการรับประกันสินค้า คุณสามารถค้นหาเนื้อหาในสัญญาการรับประกันสินค้าทางเวปไซด์ของเราที่ www.BritaxThailand.com 
 
 
 
การทดแทนสินค้าที่ชำรุด
 
ที่ Britax Römer เราภาคภูมิใจในการพัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพสูง และตรงตามมาตรฐาน และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ Britax Römer ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นของแท้ของ Britax Römer หรือชิ้นส่วนที่ได้รับอนุมัติจาก Britax Römer ให้ใช้ร่วมกับสินค้าของ Britax Römer ได้ หากคุณต้องการชิ้นส่วนแท้ที่ใช้ร่วมกับ Britax Römer กรุณาติดต่อผู้ขาย หรือเยี่ยมชมสินค้าได้ที่ www.BritaxThailand.com 
 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูเพิ่มเติม

Visitors: 200,727