รีวิวสินค้า Britax Thailand  รณรงค์การเลือกคาร์ซีทที่เหมาะสมกับเด็ก รุ่นรถยนต์ที่ใช้
**สำคัญ คือการติดตั้งใช้งานคาร์ซีทอย่างถูกต้อง รัดสายเข็มขัด 5 จุดให้แน่นพอดี**
เราสามารถเรียนรู้ ป้องกันการบาดเจ็บได้  The most common mistakes - Twisted Straps  
- Upper Tether undone - Forward Facing too soon 
Thank you Britax family 
................................................................................
ขอบคุณที่แชร์ประสบการณ์เพื่อเป็นประโยชน์ให้ทุกครอบครัวใช้คาร์ซีทให้ถูกต้อง
ป้องกันและลดความรุนแรงในการบาดเจ็บหากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
 
 
 

 

 ภาพการติดตั้ง 

 คาร์ซีทกับรถยนต์ BMW 

 

 

 ภาพการติดตั้ง 

 คาร์ซีทกับรถยนต์ Mercedes Benz 

 

 ภาพการติดตั้ง 

คาร์ซีทกับรถยนต์ Super Car 

 ภาพการติดตั้ง 

 คาร์ซีทกับรถยนต์ Toyota 

 ภาพการติดตั้ง 

 คาร์ซีทกับรถยนต์ Mazda 

 

 ภาพการติดตั้ง 

 คาร์ซีทกับรถยนต์ Honda 

 ภาพการติดตั้ง 

 คาร์ซีทกับรถยนต์ Audi 

  

 ภาพการติดตั้ง 

 คาร์ซีทกับรถยนต์ Ford 

 ภาพการติดตั้ง 

 คาร์ซีทกับรถยนต์ Lexus 

 ภาพการติดตั้ง 

 คาร์ซีทกับรถยนต์ BYD 

 ภาพการติดตั้ง 

 คาร์ซีทกับรถยนต์ Tesla 

 ภาพการติดตั้ง 

 คาร์ซีทกับรถยนต์  Hyundai 

 ภาพการติดตั้ง 

 คาร์ซีทกับรถยนต์  Landrover 

 ภาพการติดตั้ง 

 คาร์ซีทกับรถยนต์  Mini Cooper 

 

 ภาพการติดตั้ง 

 คาร์ซีทกับรถยนต์  Nissan 

 ภาพการติดตั้ง 

 คาร์ซีทกับรถยนต์  Chevrolet 

 ภาพการติดตั้ง 

 คาร์ซีทกับรถยนต์  Kia 

Visitors: 748,352