คาร์ซีท 

 แบ่งตามช่วงอายุ 

คาร์ซีทแรกเกิด Ι คาร์ซีทใช้ยาว Ι คาร์ซีทสุดคุ้ม Ι คาร์ซีทหมุนได้ 360 ํ

 

วิธีการเลือกคาร์ซีท(Car Seats) 

ความเหมาะสมกับตัวเด็ก (Fits your child)

เบาะนั่งนิรภัย(คาร์ซีท)สำหรับเด็กมีหลายแบบด้วยกัน โดยแยกออกเป็นกลุ่มๆ ในแต่ละกลุ่มก็มีความแตกต่างกันไปตามน้ำหนักหรือส่วนสูงของตัวเด็ก ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ส่วนวิธีเลือกที่นั่งเด็ก(คาร์ซีท)ที่เหมาะสมและถูกต้องคือให้เลือกดูตามน้ำหนักตัว มิใช่พิจารณาเพียงอายุของเด็ก ไม่ควรซื้อเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก(คาร์ซีท)ที่มีขนาดใหญ่เกินตัวของเด็ก ที่นั่งเด็กที่ถูกต้องและพอเหมาะกับตัวเด็กเท่านั้น ที่จะมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย

 

  

    

Visitors: 761,064