ชำระเงิน

 ชื่อบัญชี บริษัท สมาร์ท ซิมเปิ้ล โซลูชั่น จำกัด

ธนาคาร ทหารไทยธนชาต  024-2-32320-2
ธนาคาร ไทยพาณิชย์  247-2-31065-1
ธนาคาร กสิกรไทย  100-2-93014-1
ธนาคาร กรุงเทพ 181-4-87218-8
ธนาคาร กรุงไทย 017-0-25179-9

Confirm Transfer

ยืนยันการชำระเงิน

 

สำหรับการแจ้งช่องทางการโอนเงินอื่น ท่านโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ,หมายเลขโทรศัพท์

ติดต่อกลับ และ สินค้าที่สั่งซื้อ บนเอกสารการโอนเงินหรือตามแบบฟอร์ม

การแจ้งยืนยันโอนเงินแล้วส่งมาที่ Email : info@britaxthailand.com 

     

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 084 388 3887

Visitors: 748,354