สินค้าโปรโมชั่น

คาร์ซีท (Car Seat) และ รถเข็นเด็ก (Stroller) Britax

สินค้า โปรโมชั่น ราคาพิเศษ

 

โปรโมชั่น คาร์ซีทกระเช้า ราคาพิเศษ

สำหรับคาร์ซีทกระเช้า แรกเกิด - 15 เดือน

โปรโมชั่น คาร์ซีทเด็กเล็ก (Baby Car Seat) ราคาพิเศษ

สำหรับคาร์ซีทเด็กเล็ก แรกเกิด - 7 ปี

โปรโมชั่น คาร์ซีทเด็กโต (Booster Seat) ราคาพิเศษ

สำหรับคาร์ซีทเด็กโต (Booster Seat) 9 เดือน - 12 ปี

สอบถามเพิ่มเติมและสั่งซื้อ

 084 388 3887 

Line ID : @BritaxThailand

Facebook : BritaxThailand

 

     

 

10 เทคโนโลยีความปลอดภัย ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Britax คาร์ซีท

เทคโนโลยีความปลอดภัยของคาร์ซีท ลิขสิทธิ์ เฉพาะ Britaxเด็กแรกเกิดเด็กเล็กเด็กโต
Lie-flat technology  x  x  
Patented Pivot Link ISOFIX System  x  x  x
5-point harness with chest pad  x  x  
Anti-Rebound Bar and support leg  x  x  
Patented XP-PAD      x
SecureGuard      x
ClickTight installation system (USA)  x    x
SICT – Advanced Side Impact Protection  x    x
SafeCell (USA)  x  x  x
 V-shaped Headrest  x    x

 

Visitors: 337,967