ลูกน้อยนั่งรถครั้งแรก นั่งคาร์ซีทครั้งแรก เตรียมตัวอย่างไร

 8 สัปดาห์ ก่อนถึงวันกำหนดคลอด :

 เลือก Car seat ที่เหมาะสำหรับลูกน้อยและรถยนต์ของคุณ

 

 

ลูกน้อยของคุณ

ขั้นแรกในการเลือกคาร์ซีทที่ถูกต้อง คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคาร์ซีทนั้นเหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดหรือไม่ ตามมาตรฐานของยุโรป คาร์ซีทสำหรับเด็กแรกเกิดจะจัดอยู่ในกลุ่ม 0+ และ 0+&1 ซึ่งคาร์ซีทสำหรับเด็กแรกเกิดปกติส่วนใหญ่เหมาะสำหรับการรองรับน้ำหนักของเด็กตั้งแต่ ประมาณ 2.5 กก. ขึ้นไปและมีรูปทรงภายในที่พอดีกับสรีระของเด็กแรกเกิดโดยฌฉพาะ สำหรับคาร์ซีทที่อยู่ในกลุ่ม 0+&1 เช่น Britax First Class Plus นั้น รองรับน้ำหนักของเด็กปกติตั้งแต่แรกเกิดและใช้ได้จนเด็กน้ำหนักประมาณ 18 กก. และยังมี Infant insert ที่ช่วยให้คาร์ซีทนั้นมีรูปทรงภายในที่พอดี เหมาะกับสรีระของเด็กแรกเกิดมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณต้องการการใช้งานที่สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการปกป้องมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงวัยเด็กอ่อน คุณควรที่จะมองหาคาร์ซีทที่เหมาะสมกับเด็กอ่อนโดยเฉพาะ ได้แก่รุ่น Britax Baby Safe Plus SHR II ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับรถเข็นเด็กของ Britax ได้หลายแบบ เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทาง นับจากวันแรกที่ออกจากโรงพยาบาล

 

รถยนต์ของคุณ

ควรตรวจสอบก่อนว่ารถยนต์ของคุณมีอุปกรณ์พร้อมในการติดตั้งคาร์ซีทหรือไม่ ซึ่งคาร์ซีทโดยทั่วๆไปจะติดตั้งได้กับเข็มขัดนิรภัยที่มากับรถยนต์ หรือที่เรียกว่า 3-Point Belt เช่น Baby Safe Plus SHR II และ First Class Plus นอกจากนี้ หากรถยนต์ของคุณมีระบบ ISOFIX ด้วย ก็จะทำให้การติดตั้งคาร์ซีทของคุณนั้นง่ายขึ้นไปอีก ซึ่งBritax มีคาร์ซีทให้เลือกเพิ่มเติมอีกหลายรุ่น เช่น DualFix และ MaxFix ทั้งนี้คุณสามารถตรวจสอบระบบ ISOFIX ได้จากคู่มือที่มีมากับรถยนต์ของคุณ

 

 

 

4-8 สัปดาห์ ก่อนถึงวันกำหนดคลอด : ฝึกฝนการติดตั้งและการใช้คาร์ซีท

 ตรวจสอบกับโรงพยาบาลที่คุณฝากครรภ์ว่ามีการอบรมเกี่ยวกับคาร์ซีทสำหรับผู้ที่สนใจหรือไม่ ถ้าหากมี คุณควรเข้าร่วมกิจกรรมที่มีประโยชน์ดังกล่าว

 ก่อนการติดตั้งคาร์ซีท คุณควรอ่านคู่มือติดตั้งและศึกษาอุปกรณ์ภายในรถยนต์ของคุณที่ต้องใช้ร่วมกับการติดตั้ง สำหรับผู้ผลิตบางรายรวมถึง Britax มีการนำเสนอวิดีโอในส่วนของเว็ปไซต์หรือ Youtube เพื่อสาธิตวิธีการติดตั้งและวิธีการใช้ที่ถูกต้อง

 ควรทำการฝึกติดตั้งคาร์ซีทให้ถูกต้องในรถยนต์ของคุณจนคล่อง โดยคาร์ซีทสำหรับเด็กแรกเกิดนั้นจะต้องติดตั้งแบบหันหน้าเข้าหาเบาะ (Rearward Facing) จนเด็กน้ำหนักประมาณ 9-13 กก. หรือให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยจะเริ่มติดตั้งแบบ Forward Facing ได้ต่อเมื่อเด็กต้องอายุไม่ต่ำกว่า 9 เดือนหรือน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 9 กก. และคุณควรต้องฝึกปรับสายทั้งระดับความสูงของสาย, การทำให้สายแน่นพอดีและการคลายสายรอบๆ ตัวเด็ก รวมถึงการล็อค,การปลดล็อคสายที่ถูกต้องด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญมากกับความปลอดภัย

 ควรใส่ใจเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์ซีท เมื่อมีปัญหาหรือเกิดคำถามเกี่ยวกับวิธีการใช้คาร์ซีทหรือวิธีการติดตั้งที่ถูกต้องในช่วง 4-8 สัปดาห์ก่อนวันคลอด โดยสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับเด็กที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Britax ได้ที่ ศูนย์บริการของ Britax Thailand

 

ช่วงหลังหลังคลอดและก่อนออกจากโรงพยาบาล: ฝึกการดูแลลูกน้อยของคุณที่นอนอยู่ในคาร์ซีท

ในช่วงนี้ คุณควรนำคาร์ซีทมาไว้ที่ห้องพักฟื้นและฝึกฝนการอุ้มลูกน้อยไปใส่ไว้ในคาร์ซีทอย่างถูกวิธีฝึกการปรับความสูงของสายและการรัดสายให้พอดีตัวกับลูกน้อยของคุณอย่างปลอดภัย อย่ารอจนวินาทีสุดท้ายก่อนกลับบ้าน เพราะคุณอาจเร่งรีบจนทำให้การติดตั้งผิดพลาดขึ้นได้

 

1-2 สัปดาห์ หลังจากคลอดแล้ว : ติดตามการใช้คาร์ซีทกับผู้เชี่ยวชาญด้านคาร์ซีท

คุณควรเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจเช็คคารซีทหรือเข้าพบผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับเด็กอีกในช่วง 1-2 เดือนหลังจากที่คลอดบุตรเพราะคุณอาจมีปัญหาอย่างน้อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหลังจากใช้คาร์ซีทไปได้ระยะหนึ่ง หรือลูกน้อยของคุณอาจจะโตขึ้นจนทำให้ความพอดีของคาร์ซีทนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้

 


Visitors: 109,470