รณรงค์ : นั่งคาร์ซีทหันหน้าเข้าหาเบาะรถยนต์ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้!

รณรงค์การนั่งคาร์ซีทหันหน้าเข้าหาเบาะRearward Facing For longer

 

       ตามมาตรฐานยุโรป ECE 44/04 ได้กำหนดให้เด็กแรกเกิด - เด็กนำหนัก 13 กิโลกรัม นั่งคาร์ซีท โดยติดตั้งแบบหันหน้าเข้าหาเบาะ ( Rearward Facing ) เนื่องจากสรีระ ของเด็กโดยเฉพาะส่วนคอยังมีความแข็งแรงไม่เพียงพอ

ในปัจจุบันมีการณรงค์อย่างกว้างขวาง ส่งเสริมให้เด็กนั่งคาร์ซีทโดยติดตั้งระบบหันหน้าเข้าหาเบาะ  ( Rearward Facing ) ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

          แต่อย่างไรก็ตามหากต้องการให้เด็กหันหน้าออกจากเบาะ  ( Forward Facing ) นั่นสามารถทำได้เมื่อเด็กมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 9 กิโลกรัม หรืออายุอย่างน้อย 9 เดือนขึ้นไป การให้เด็กนั่งคาร์ซีทแบบหันหน้าออกจากเบาะแบบ Forward Facing ก่อนเกณฑ์นั้นจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากหากเกิดอุบัติเหตุ อาจะมีผลให้เกิดอาการบาดเจ็บขั้นรุนแรงหรืออาจะเสียชีวิตได้

Britax Thailand สนับสนุนการติดตั้งแบบหันหน้าเข้าหาเบาะ ( Rearward Facing ) ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อความปลอดภันสูงสุดของเด็กๆทุกคน 

     
     
Visitors: 438,843