อุปกรณ์เสริม Britax protect-shade-see bundle

รหัสสินค้า : 2000010114

ราคา

4,390.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 4,390.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Protect-Shade-See Bundle

A set of protective travel accessories


This set of accessories consists of one Back Seat Mirror, two EZ-Cling Sunshades and one Car Seat Saver,

which is all you need when you are travelling with your baby in a rearward facing car seat.

The Car Seat Saver covers the complete vehicle seat, protecting it from spills and damage.

The EZ-Cling Sunshades protect your child from direct sunlight while in the car. And finally,

the extra-large Back Seat Mirror enables you to always keep an eye on your little one.

Visitors: 748,359