อุปกรณ์เสริม Britax สำหรับคาร์ซีท Aircraft fitting kit - BABY-SAFE 3 i-SIZE / iSENSE

รหัสสินค้า : 2000035927

ราคา

1,990.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,990.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Available for these products:

BABY-SAFE 3 i-SIZE, BABY-SAFE iSENSE, BABY-SAFE 3 i-SIZE BUNDLE, BABY-SAFE iSENSE BUNDLE


When it’s time to take off to the skies with your child, what could be better than using the seat you trust for your car on the plane too? Thanks to the aircraft fitting kit, you can install your BABY-SAFE iSENSE / BABY-SAFE 3 i-SIZE on board using the plane’s seat belt.


The kit includes a clip to reduce the length of the plane’s seat belt and ensure a correct installation. So when it comes to your child’s comfort and safety, you’ll both be flying high.


A correct and safe installation is when the belt buckle of the aircraft seat belt sits comfortably between the belt routing guides and not touching the sides of the BABY-SAFE iSENSE or BABY-SAFE 3 i-SIZE.


If the aircraft belt is touching the sides of the BABY-SAFE iSENSE or BABY-SAFE 3 i-SIZE the Aircraft Fitting Kit should be added to reduce the length of the aircraft seat belt and ensure the seat belt buckle is in the correct position.

Visitors: 754,243