คาร์ซีท Britax เด็กแรกเกิดรุ่น BABY-SAFE 3 i-SIZE พร้อมฐาน (แรกเกิด - 15 เดือน)

รหัสสินค้า : 2000035085

ไม่พบสินค้า

ราคา

29,900.00 THB

39,900.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

คาร์ซีท Britax เด็กแรกเกิดรุ่น BABY-SAFE 3 i-SIZE พร้อมฐาน (แรกเกิด - 15 เดือน)

สอบถามเพิ่มเติม >>ADD LINE <<

คาร์ซีทรุ่นใหม่ล่าสุด

  • ความสบายที่ยาวนานสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 15 เดือน (83 ซม.)
  • เทคโนโลยีการนอนราบ lie-flat technology ที่จดสิทธิบัตรเพื่อการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
  • สามารถนำเด็กเข้าออกคาร์ซีทได้ง่าย
  • ใช้งานได้ดีที่สุดกับ FLEX BASE iSENSE และใช้ร่วมกับรถเข็นเด็กส่วนใหญ่ได้
  • ติดตั้งด้วยระบบ ISOFIX
  • ติดตั้งแบบหันหน้าเข้าหาเบาะ (Rearward Facing Installation)
  • คาร์ซีท Britax ผ่านมาตรฐาน ECE R 129 หรือ เรียกว่า i-SIZE


สอบถามเพิ่มเติม >>ADD LINE <<

Telephone : 084 388 3887

Colour


 

BABY-SAFE 3 i-SIZE

Prepared for beautiful changes

Birth - 15 months | 40 - 83 cm | 0 - 13 kg             

 
The BABY-SAFE 3 i-SIZE is with you and your baby from birth up to 15 months. The removable newborn insert and lie-flat technology ensure ultimate levels of ergonomic comfort. The infant carrier is compatible with the FLEX BASE iSENSE, which allows for an easy and quick installation to the car, plus provides an optimised and more ergonomic lying position for your baby. Incorporating several high-end safety features, the BABY-SAFE 3 i-SIZE will protect your baby in all situations whilst providing convenience and comfort, so you and your little one can enjoy every upcoming journey.
 

 

Highlights

Long lasting comfort

The BABY-SAFE 3 i-SIZE can beused from birth up to 15 months and provides cosy comfort at all times. The newborn insert ensures ergonomic safety for the newborn babies, while the patented integral lie-flat recline mechanism provides the most ergonomic position according to your baby's height, and the headrest can be adjusted to allow for more space as your baby grows. 

Freedom through compatibility

The BABY-SAFE 3 i-SIZE easily clicks onto the FLEX BASE iSENSE as well as a wide range of pushchairs*. Lifting and re-installing the BABY-SAFE 3 i-SIZE is quick and easy, allowing you to enjoy seamless freedom on the go.

*Additional adapters needed

Turn for easy access – the rotatable base

Seating and harnessing your little one is quick and easy: Just turn the BABY-SAFE 3 i-SIZE to towards the open car door when it is installed on the FLEX BASE iSENSE. This makes transitions between car rides and walks with a pushchair much more comfortable.

Award winning

Features

Lie-flat technology

Allows for a more comfortable and more ergonomic position for newborns. Our patented integral recline mechanism allows you to adjust the flatness of the lying position according to the child’s height. The position changes automatically when adjusting the headrest, increasing the space to suit your child’s development. The shoulder straps also adjust automatically when adjusting the headrest.  

Newborn insert

Especially designed to give extra support to small babies. The included newborn insert with removable, energy-absorbing foam pads reduces the space and offers additional comfort. 

Easy release with CLICK & GO® adapters

The infant carrier can easily be taken off the base or pushchair so parent can remain in an ergonomic, upright position while lifting the carrier up. Simply use the handle at the back of the infant carrier to unlock it from the base or pushchair and lift it off with ease.  

Adjustable handle

The adjustable handle allows you to easily move it to the back and place your child in the infant carrier. Simply press the buttons on each side of the handle to unlock and move it. When the carrier is placed on the floor, we recommend folding the handle back completely to prevent rocking. 

5-point harness

We believe a 5-point harness is the safest way to secure your child in a car seat because it keeps your child safe and tight in the seat’s protective shell. In the event of a collision, the harness distributes the forces of the impact across 5 points, two at the shoulders, two at the hips and one where the harness buckles between the legs. This helps to protect your child from all directions of impact. 

Easy adjustable headrest and harness

Our padded headrest and harness can easily be adjusted with one hand to suit your child’s height. Before you secure your little one in the harness, check to make sure the headrest is in the correct position – just above its shoulders. 

Sun canopy

The sun canopy offers protection for your child from the sun (UPF 50+) and wind both in the car and on the pushchair. The attachment points are conveniently located on the sides of the handle so you can carry the infant carrier while the sun canopy is in use. 

 

Comfortable and stylish premium covers  

The newly designed covers are as stylish and comfortable as it gets. Made of an even softer fabric combined with improved fitting, these premium covers result in additional comfort for your baby.

Quick-remove cover

Things can get pretty messy on the road. Drinks can spill and children can get car sick. That’s why we designed a machine washable seat cover that can easily be taken off without removing the harness, so you can clean up quick and get on your way.

Audible click to indicate correct installation

When installing the infant carrier on the FLEX BASE iSENSE in the car or on the pushchair, a clear audible click informs you the seat is safely installed. 

 

Easy access

 

The rotating feature of the base allows you to turn the infant carrier to the open car door, making it easy to remove you baby from the seat and put them into the carrycot on the pushchair for longer walks or simply back into the house.

 

 Specifications

 
Rearward facing installation 40 - 83 cm
Dimensions (H x W x D) 58 x 44 x 67 cm
Weight 4.6 kg
 

               

Installation Approval : i-Size (R129)

 

 

Visitors: 158,088