รถเข็น Britax รุ่น BOB Ironman (8 สัปดาห์ - 31.75 กก.)

รหัสสินค้า : U571856

ราคา

29,900.00 THB


46,900.00 THB

 (-36%)
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 29,900.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

รถเข็น Britax รุ่น BOB Ironman

สอบถามเพิ่มเติม >>ADD LINE <<

Features and Benefits

  •  Fixed front wheel provides increased stability whether jogging or speed training.
  • 16” semi-slick, air-filled tires on lightweight aluminum alloy wheels mean that this stroller is built for speed just like a road bike.
  • Hand-activated front caliper brake for added control when jogging downhill.
  • Adjustable padded handlebar offers 9 positions to create the perfect fit for parents of all heights.


สอบถามเพิ่มเติม >>ADD LINE <<

Telephone : 084 388 3887

Visitors: 736,493