อุปกรณ์เสริม Britax VIEW N GO - back seat organizer

รหัสสินค้า : S05311000

ราคา

1,990.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 1,990.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

The View-N-Go Backseat Organizer makes life on the go more fun for your little one. Easily attach the organizer to the back of your vehicle seat and install a tablet for hours of entertainment. Use the large center pocket to store books, magazines, snacks and toys to keep your child smiling the entire ride. Approved for use with Britax seats

  • Holds tablets with screens up to 15” behind a non-toxic, non-PVC touch-sensitive viewing panel
  • Easy-entry ports for headphone or charging cords to save time plugging in gear
  • Large center pocket fits books, magazines and extra toys
  • 9 mesh pockets for additional storage (4 deep, 5 shallow)
  • Adjustable straps easily attach to the back of most vehicle seats for a secure installation
  • Waterproof backing helps protect vehicle seats
  • Engineered to pass rigorous crash testing
  • Approved for use with Britax seats


สอบถามเพิ่มเติม >>ADD LINE <<

Telephone : 084 388 3887


Visitors: 748,352