คาร์ซีท (Car Seats)

Britax Römer ผู้ผลิตและพัฒนาคาร์ซีท Car Seats สำหรับเด็กทุกวัย ตั้งแต่เด็กแรกเกิดไปจนถึงเด็กโต
ค้นหาคาร์ซีท Car Seats ที่เหมาะกับรถของคุณ
คุณกำลังมองหาคาร์ซีท Car Seats ประเภทใด?

 

     

 

คาร์ซีทเด็กแรกเกิด (Baby Car Seat)

 • คาร์ซีท Britax เด็กแรกเกิดรุ่น BABY SAFE PLUS SHR II (แรกเกิด - 13 เดือน)
  22,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น FIRST CLASS PLUS (แรกเกิด - 4 ปี)
  18,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น MAX FIX II (แรกเกิด - 4 ปี)
  19,900.00 THB
  28,900.00 THB  (-31%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ฐานคาร์ซีท Britax รุ่น BABY-SAFE BELTED BASE (แรกเกิด - 13 เดือน)
  9,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ฐานคาร์ซีท Britax รุ่น BABY-SAFE ISOFIX BASE (แรกเกิด - 13 เดือน)
  18,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax เด็กแรกเกิดรุ่น BABY-SAFE 3 i-SIZE พร้อมฐาน (แรกเกิด - 15 เดือน)
  29,900.00 THB
  39,900.00 THB  (-25%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ขายดี
  คาร์ซีท Britax ISOFIX รุ่น DUALFIX i-SIZE (แรกเกิด - 4 ปี)
  34,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น iSENSE MODULAR SYSTEM BUNDLE( แรกเกิด - 4 ปี )
  55,900.00 THB
  59,900.00 THB  (-7%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น ENDEAVOURS ปกป้อง 2 ชั้น | 1.8-15.8 kg
  23,900.00 THB
  34,900.00 THB  (-32%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น B-SAFE ULTRA ปกป้อง 2 ชั้น | 1.8-15.8 kg
  19,900.00 THB
  34,900.00 THB  (-43%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  คาร์ซีท Britax รุ่น B-SAFE 35 เด็กแรกเกิด-15เดือน | 1.8-15.8 kg
  16,900.00 THB
  33,900.00 THB  (-50%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

คาร์ซีทสำหรับเด็กเล็ก (Toddler Car Seat)

 • คาร์ซีท Britax รุ่น TRIFIX2 i-SIZE (15 เดือน - 4 ปี)
  39,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น KING II LS(Black Series) (9 เดือน - 4 ปี)
  30,900.00 THB
  32,900.00 THB  (-6%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น MULTI-TECH III (9 เดือน - 6 ปี)
  28,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น VERSAFIX (9 เดือน - 4 ปี)
  35,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น KING II (9 เดือน - 4 ปี)
  26,900.00 THB
  28,900.00 THB  (-7%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น SAFEFIX PLUS TT (9 เดือน - 4 ปี)
  20,450.00 THB
  40,900.00 THB  (-50%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น SAFEFIX PLUS (9 เดือน - 4 ปี)
  21,450.00 THB
  42,900.00 THB  (-50%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น MAX-WAY (9 เดือน - 6 ปี)
  26,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น KING ll LS (9 เดือน - 4 ปี)
  28,900.00 THB
  30,900.00 THB  (-6%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ขายดี
  คาร์ซีท Britax รุ่น KING II ATS (9 เดือน - 4 ปี)
  30,900.00 THB
  32,900.00 THB  (-6%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น ECLIPSE (9 เดือน - 4 ปี)
  17,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น Advocate ClickTight ARB ปกป้อง 3 ชั้น | แรกเกิด-7ปี | 2.3-29.4kg
  29,900.00 THB
  37,900.00 THB  (-21%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  คาร์ซีท Britax รุ่น Boulevard ClickTight ARB-ปกป้อง 2 ชั้น | แรกเกิด-7ปี | 2.3-29.4kg
  28,900.00 THB
  34,900.00 THB  (-17%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ขายดี
  คาร์ซีท Britax รุ่น Advocate ClickTight | แรกเกิด-7ปี | 2.3-29.4kg
  28,900.00 THB
  35,900.00 THB  (-19%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น Boulevard ClickTight - ปกป้อง2ชั้น | แรกเกิด-7ปี | 2.3-29.4kg
  26,900.00 THB
  32,900.00 THB  (-18%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น Marathon ClickTight | แรกเกิด-7ปี | 2.3-29.4kg
  23,900.00 THB
  29,900.00 THB  (-20%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น Emblem ปกป้อง 2 ชั้น | แรกเกิด-7ปี | 2.3-29.4kg
  21,900.00 THB
  25,900.00 THB  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น One4Life ClickTight All-in-One | แรกเกิด-10ปี | 2.2-54.4 kg
  30,900.00 THB
  34,900.00 THB  (-11%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น One4Life ClickTight All-in-One | แรกเกิด-10ปี | 2.2-54.4 kg
  31,900.00 THB
  34,900.00 THB  (-9%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น One4Life ClickTight ARB | แรกเกิด-10ปี | 2.2-54.4 kg
  36,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

คาร์ซีทเด็กโต (Child Car Seat)

 • ใหม่ล่าสุด
  คาร์ซีท Britax รุ่น ADVANSAFIX IV R (9 เดือน - 12 ปี)
  29,900.00 THB
  34,900.00 THB  (-14%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  คาร์ซีท Britax รุ่น ADVANSAFIX i-SIZE (15 เดือน - 12 ปี)
  34,900.00 THB
  36,900.00 THB  (-5%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น KIDFIX² S (3.5 ปี - 12 ปี)
  23,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น KIDFIX III M (3.5 ปี - 12 ปี)
  25,900.00 THB
  27,900.00 THB  (-7%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ขายดี
  คาร์ซีท Britax รุ่น KIDFIX III S (3.5 ปี - 12 ปี)
  29,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น TRAVELLER plus (3.5 ปี - 12 ปี)
  35,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ขายดี
  คาร์ซีท Britax รุ่น EVOLVA 123 SL SICT (9 เดือน - 12 ปี)
  23,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น KIDFIX i-SIZE | 3.5 ปี - 12 ปี
  33,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น KIDFIX M i-SIZE | 3.5 ปี - 12 ปี
  27,900.00 THB
  31,900.00 THB  (-13%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น Grow With You ClickTight Plus ปกป้อง3ชั้น | 2- 12 ปี | 11-54 kg
  28,900.00 THB
  36,900.00 THB  (-22%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น Grow With You ClickTight ปกป้อง2ชั้น | 2- 12 ปี | 11-54 kg
  27,900.00 THB
  32,900.00 THB  (-15%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น Frontier ClickTight ปกป้อง 2 ชั้น | 2- 12 ปี | 11-54 kg
  26,900.00 THB
  32,900.00 THB  (-18%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น Grow With You | 2- 12 ปี | 11-54 kg
  23,900.00 THB
  30,900.00 THB  (-23%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น Highpoint 2-Stage ปกป้อง 3 ชั้น | 18.1 - 54.4 kg | 96.5 - 160 cm
  16,900.00 THB
  18,900.00 THB  (-11%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • คาร์ซีท Britax รุ่น Skyline 2-Stage ปกป้อง 2 ชั้น |18.1 - 54.4 kg | 110 - 160 cm
  14,900.00 THB
  16,900.00 THB  (-12%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 

     

 

สายรัดขัดนิรภัยแบบ 5 จุด ที่ Britax Römer เชื่อว่าสายรัดแบบ 5 จุดเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการยึดเด็กไว้คาร์ซีท
การวิจัยและพัฒนาที่ Britax Römer เราทุ่มเทเพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของคุณ นั่นเป็นเหตุผลที่เรามีส่วนร่วมในกฎหมายฉบับแรกสำหรับข้อกำหนดของคาร์ซีทสำหรับเด็ก ECE R44 และพัฒนาคาร์ซีท ISOFIX ตัวแรก
Visitors: 158,094