รถเข็นเด็ก (Strollers)

Britax Römer offers a wide range of pushchairs suitable for your family. Our Strollers, Prams, Travel Systems,
Double Pushchairs or Jogging Pushchairs provide maximum comfort and safety for your child.

 

BRITAX Strollers

 • Britax รถเข็นรุ่น B-LITE (แรกเกิด - 4 ปี)
  9,900.00 THB
  19,900.00 THB  (-50%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Britax รถเข็นรุ่น COMPACT LIGHT (แรกเกิด - 15 กก.)
  14,900.00 THB
  18,900.00 THB  (-21%)

   

 • Britax รถเข็นรุ่น BRITAX NEST (แรกเกิด - 4 ปี)
  17,900.00 THB
  21,900.00 THB  (-18%)

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Britax รถเข็นรุ่น B-MOTION 3W (แรกเกิด - 4 ปี)
  28,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Britax รถเข็นรุ่น B-MOTION 4W (แรกเกิด - 4 ปี)
  28,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Britax รถเข็นรุ่น BRITAX SMILE2 (6 เดือน - 4 ปี)
  33,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Britax รถเข็นรุ่น B-READY (6 เดือน - 4 ปี)
  39,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Britax รถเข็นรุ่น B-DUAL (แรกเกิด - 4 ปี)
  39,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Britax รถเข็นรุ่น AFFINITY2 (6 เดือน - 4 ปี)
  42,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • ใหม่ล่าสุด
  Britax รถเข็นรุ่น SEED PAPILIO (6 เดือน - 4 ปี)
  49,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Britax รถเข็นรุ่น GO NEXT (แรกเกิด - 4 ปี)
  65,900.00 THB

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

BOB Stroller

 • Britax รถเข็นรุ่น BOB REVOLUTION PRO (8 สัปดาห์ - 34 กก.)
  42,900.00 THB
 • Britax รถเข็นรุ่น BOB SPORT UTILITY STROLLER (8 สัปดาห์ - 31.75 กก.)
  45,900.00 THB
 • Britax รถเข็นรุ่น BOB Ironman (8 สัปดาห์ - 31.75 กก.)
  46,900.00 THB
Visitors: 134,661