การชำระเงิน

 

Confirm Transfer

ยืนยันการชำระเงิน

 

สำหรับการแจ้งช่องทางการโอนเงินอื่น ท่านโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล ,หมายเลขโทรศัพท์

ติดต่อกลับ และ สินค้าที่สั่งซื้อ บนเอกสารการโอนเงินหรือตามแบบฟอร์ม

การแจ้งยืนยันโอนเงินแล้วส่งมาที่ Email : info@britaxthailand.com 

     

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 084 388 3887

Visitors: 134,682