คาร์ซีท ISOFIX

 

Britax คาร์ซีทรุ่น DUALFIX (แรกเกิด - 4 ปี)

Britax คาร์ซีทรุ่น MAX FIX II (แรกเกิด - 4 ปี)

Britax คาร์ซีทรุ่น TRIFIX2 i-SIZE (15 เดือน - 4 ปี)

 

          Britax คาร์ซีทรุ่น SAFEFIX PLUS (9 เดือน - 4 ปี)

        Britax คาร์ซีทรุ่น SAFEFIX PLUS TT (9 เดือน - 4 ปี)

             Britax คาร์ซีทรุ่น DUO PLUS (9 เดือน - 4 ปี)

 

              Britax คาร์ซีทรุ่น VERSAFIX (9 เดือน - 4 ปี)

              Britax คาร์ซีทรุ่น KIDFIX III S (3.5 ปี - 12 ปี)

               Britax คาร์ซีทรุ่น KIDFIX III M (3.5 ปี - 12 ปี)

 

               Britax คาร์ซีทรุ่น KIDFIX² S (3.5 ปี - 12 ปี)

       Britax คาร์ซีทรุ่น ADVANSAFIX IV R (9 เดือน - 12 ปี)

      Britax คาร์ซีทรุ่น ADVANSAFIX i-SIZE (15 เดือน - 12 ปี)

 

Britax คาร์ซีทเด็กแรกเกิดรุ่น BABY-SAFE² i-SIZE

(แรกเกิด - 15 เดือน)

Britax คาร์ซีท ISOFIX รุ่น DUALFIX i-SIZE

(แรกเกิด - 4 ปี)

Britax คาร์ซีทรุ่น DUALFIX² R

(แรกเกิด - 4 ปี)

 


Visitors: 120,824