วิธีการเลือกคาร์ซีท(Carseats)

ความเหมาะสมกับตัวเด็ก (Fits your child)

เบาะนั่งนิรภัย(คาร์ซีท)สำหรับเด็กมีหลายแบบด้วยกัน โดยแยกออกเป็นกลุ่มๆ ในแต่ละกลุ่มก็มีความแตกต่างกันไปตามน้ำหนักหรือส่วนสูงของตัวเด็ก ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ส่วนวิธีเลือกที่นั่งเด็ก(คาร์ซีท)ที่เหมาะสมและถูกต้องคือให้เลือกดูตามน้ำหนักตัว มิใช่พิจารณาเพียงอายุของเด็ก ไม่ควรซื้อเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก(คาร์ซีท)ที่มีขนาดใหญ่เกินตัวของเด็ก ที่นั่งเด็กที่ถูกต้องและพอเหมาะกับตัวเด็กเท่านั้น ที่จะมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย


     

   

เมื่อไรควรเปลี่ยนที่นั่ง(คาร์ซีท)ให้ลูก : เมื่อลูกมีน้ำหนักหรือส่วนสูงเกินเกณฑ์ที่เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กำหนด หรือสังเกตเทียบจาก ช่วงขอบตาของลูก ไม่ควรสูงเกินขีดบนสุดของที่นั่ง(คาร์ซีท)

 

       ความเหมาะสมกับรถยนต์ (Fits your car)

รถยนต์ที่เลือกใช้กับเบาะนั่งนิรภัยนั้นต้องมีอุปกรณ์และระบบที่เหมาะสม รองรับในการติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยแต่ละรุ่นที่แตกต่างกัน เช่นระบบเข็มขัดนิรภัย 3 จุด(Safety Belt) หรือระบบ ISOFIX เป็นต้น อีกทั้งยังมีรายละเอียดกำกับไว้กับเบาะนั่งนิรภัยในแต่ละรุ่นเพื่อบ่งชี้ให้ทราบถึงความเหมาะสมกับรถยนต์แต่ละประเภท ได้แก่ Universal, Semi-universal และ Special Vehicle เป็นต้น

 

        ความง่ายในการติดตั้ง (Easy to install)

นอกจากจะทำให้สะดวกในการใช้งานแล้ว ความง่ายในการติดตั้งยังเป็นส่วนสำคัญมากในการช่วยลดข้อยุ่งยากในการติดตั้งเบาะนั่งนิรภัยในแต่ละครั้ง ซึ่งข้อยุ่งยากเหล่านั้นอาจจะนำมาซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดพลาดในการติดตั้งขึ้นได้ และโดยอยู่ในกรณีที่การใช้งานจากการถอดเข้าออกบ่อยๆครั้ง ดังนั้น ควรต้องตระหนักด้วยว่าการง่ายในการติดตั้ง จะต้องไม่บดบังหรือลดทอน สมรรถนะความปลอดภัยของเบาะนั่งนิรภัยนั้นๆให้ลดลง

 

ข้อแนะนำวิธีการใช้และติดตั้งเบาะนั่งนิรภัย (CarSeats) ที่ถูกต้องและปลอดภัย

 

 ติดตั้งถูกตำแหน่ง

ควรติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งเบาะที่นั่งด้านหลัง ด้านใดด้านหนึ่งของรถยนต์ที่ไม่ใช่เบาะกลาง

  

 ติดตั้งถูกทาง

เด็กแรกเกิดจนถึงน้ำหนักประมาณ13 กิโลกรัมให้เลือกติดตั้ง เบาะนั่งนิรภัยโดยให้เด็กนั่งหันหน้าไปทางเบาะด้านหลังของรถยนต์ (Rearward Facing) และเมื่อน้ำหนักเด็กเพิ่มขึ้นเกินกว่า 13 กิโลกรัม สามารถเลือกติดตั้งโดยให้เด็กหันหน้า ไปทางด้านหน้า (Forward Facing) ของรถยนต์ได้

  

 ติดตั้งถูกวิธี

 

สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป (หรือ น้ำหนักมากกว่า13 กิโลกรัม)

สามารถเลือกติดตั้งเบาะนั่งนิรภัย(คาร์ซีท)โดยให้เด็กนั่งหันหน้าไปทางด้านหน้า (Forward Facing) ของรถยนต์ เบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็ก(คาร์ซีท)บางรุ่นสามารถ ปรับเปลี่ยนเป็นเบาะนั่งเสริม (Booster) ได้และใช้สายเข็มขัดนิรภัย ของผู้ใหญ่ (Safety Belt) ที่ติดมากับรถยนต์รัดตัวเด็กจนกระทั่ง เด็กมีน้ำหนักมากกว่า 36 กิโลกรัม หรืออายุมากกว่า 12 ปี หรือส่วนสูง ระหว่าง 135-150 เซนติเมตรเป็นต้นไป จึงให้เด็กสามารถให้ใช้สายเข็มขัดนิรภัยของผู้ใหญ่รัดตัวเด็กได้โดยไม่ต้องใช้เบาะนั่งเสริมอีกต่อไป

สำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนด หรือมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติทั่วไป

ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางโดยรถยนต์ ควรให้นอนในระดับที่ค่อนข้างราบ และไม่ควรเดินทางเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องเกินกว่า 2 ชั่วโมง ถ้าหากมีความจำเป็นต้องนอนราบควรจัดหาอุปกรณ์เบาะนั่งนิรภัย ที่ติดตั้งให้ลำตัวของเด็กขนานไปกับเบาะด้านหลังของรถยนต์


Visitors: 109,468